# شعر_خودم

بال خیال

خنده هایت،                   آبشار شوق چشمهایت،                آفتابی در خیال من دستهایت،              در غبار غربت اندوه،                                            بال من!
/ 3 نظر / 84 بازدید

خوابِ آبی

شاعری که خواب دیده                                - بعد سال ها !- خوابِ آبی قشنگ! خوابِ چشمهایی از عسل خوابِ         عشق ... عشق !                                - این ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 40 بازدید

دوبیتی

خراب از باده‌ی اردیبهشتمبرایت روی برگ گل نوشتممن آن فرهاد دلتنگم در این شهرکه شیرینی ندارد سرنوشتم
/ 1 نظر / 51 بازدید