# شعر_خودم

-- شعر تازه --

در این هوای سرد،                          در پیاده رو                                       لبم به شعر باز می‌شود با خودم دوباره حرف می‌زنم نبض من چه تند! گامهای من ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 55 بازدید

چاروادار

با چماقی آهنین در دستمرد بی‌دندانجشن می‌گیرد فتوحات غریب بی رقیب‌اش رامی‌نوازد مشت ها بر طبل                                    تلخ می‌لرزد تمام خانه از ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 40 بازدید