تشخیص مصلحت...

مصلحت دید من آن است که یاران همه کار

بگذارند و خم طره ی یاری گیرند !

لبخند

/ 5 نظر / 15 بازدید
امین

مسیحم سلام و صلح بر شما. عجب پست موجز و مبارکی. خیلی از پست این بارت خوشم اومد!!!!!! چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الله اعلم بذات الصدور [لبخند][گل][دست]

محسن

شما از کجا می دونید که این دوستان به این توصیه عمل نکرده اند؟[چشمک]

حسین

خوش گرفتند حريفان سر زلف ساقي گر فلکشان بگذارد که قراري گيرند

زهرا

استاد اولین باره که چنین پست کوتاهی از شما خوندم.

صنم

صلاح از ما چه میجویی که مستان را صلا گفتیم به دور نرگسی مستت سلامت را دعا گفتیم[گل]