قصه کوین

خداحافظ دوستان!

عنوان ایمیل‌اش این قدر تکان دهنده بود که در آن خستگی ساعات آخر شب تا انتهای نوشته اش را بخوانم :

من آخر این هفته دفترم را تعطیل می کنم و خانه ام را می فروشم تا بهتر از همسرم نگهداری کنم. فصل جدیدی از زندگی من شروع شده باید بیشتر در خانه بمانم و کمتر مسافرت کنم.

  We know that God will walk us through this well and that she will be healed, but for now it is a change in season and possibly a new normal.

Thank you for all your support, prayers, and business.  I don’t know what the next chapter holds, but I hope it includes you – stay in touch.  Please know that I have been truly blessed with great resources and great customers.  If you want to know more of the story you can read about it at http://www.caringbridge.org/visit/jonikendrick

/ 0 نظر / 7 بازدید