طلوع ماه

بیگاه شد بیگاه شد خورشید اندر چاه شد

خیزید ای خوش طالعان وقت طلوع ماه شد

ساقی به سوی جام رو ای پاسبان بر بام رو

ای جان بی​آرام رو کان یار٬ خلوت خواه شد

مبارک

/ 5 نظر / 8 بازدید
زهرا

استاد اين روز زيبا رو بهتون تبريک می گم.

m

foghol'aadast... kojast?

بهشت دل- جواب

بعضی ها می‌گويند قطب شمال بعضی هم می‌گويند اين تصوير هنری است

صنم

چه هلال زیبایی وجه انعکاس قشنگی داره روی اب!!!!! عیداست واخر گل ویاران در انتظار ساقی به روی شاه ببین ماه ومی بیار