آسمان آبی تهران

تهران وقتی باران ببارد شهری زیبا و دوست داشتنی است. آسمان آبی و برف تازه و سپید بر دامنه های البرز صحنه هایی فراموش نشدنی ترسیم می کنند.

امروز بعد از سالها راهی راهروهای بی معرفت اداری شدم... 

بگذار از خوبی های امروز بگویم. دیدار با دکتر سهراب پور رییس سابق دانشگاه شریف. برای دکتر یکی از شعرهایم را خواندم. به قیافه جدی دکتر نمی آمد اینقدر به شعر علاقه داشته باشد.

/ 1 نظر / 9 بازدید
lol

بیخیال هوای بارانی  تا زلزله نیومده بزن به چاک!