خرداد

عاشق خرداد بودم

                  تیر شد

مرد زخمی

                 پیر شد

                               زنجیر شد

/ 4 نظر / 15 بازدید
...

مهم این است که ما عشق را رعایت کردیم و انسان را ...

صنم

کوتاه ورسا بود درود

صنم

دیگه از مرور گذشته خستمه باپیرمرد ساااعتها لایه های کهنه وازار دهنده ی روحیمو کنکاش کردمو به زخمام رسیدم وعلت یابی کردم درد من درد عشقه همون حکایت کنیزک وپادشاه مولاناست میفهمی؟ ای طبیب جمله علتهای ما ای تو عالینوس وجالینوس ما