انبان


خدایا!

این انبان ما حسابی از نان خالی شده، لااقل یه چند تا گوهر اجلالی درشت بریز توش که دلمون خوش بشه!

/ 6 نظر / 7 بازدید
بومرنگ

آیا واقعا روزی می رسد که انبان خالیمان را پر کند؟ در یاس ملال آور مفرطی به سر می برم !

هیچکس

vallo

بومرنگ

خوشحالم انبانم را پر کرده است !

هیچکس

از اینکه از خدا چیزی بخوام حالم به هم می خوره.دلم می خواد مغز هر چی آدمه خورد کنم.من از این زندگی سگی متنفرم.

هیچکس

جدا؟فک نمی کردم شما هم.

صنم

نان که نه شراب بی غش ...