سفر کن

سفر کن ای دل عاشق از اين ديار غريب

که اين قبيله ندارد ز عاشقی خبری

--------------------------------------------------------------

شايد خدا می‌خواست تقديرم چنين باشد

تقدير من تنها ترين مرد زمين باشد

---------------------------------------------------------------

نه ستاره‌ای در اين شب نه هلال ماه دارم

کرمی به آسمان کن که شبی سياه دارم

به شکستگی رسيدم پس از آبگینه بودن

که به اندازه ساده زيستن گناه دارم

/ 1 نظر / 11 بازدید

salam be maa ham sar bezanin