سال کهنه - سال نو

 

سال کهنه ؛

سال ضربه های گاو خشمگین

سال بی وفایی زمین

سال عاشقان ساده و غریب

سال ساکنان پرفریب

سال جنگ مرد و سرنوشت

سال اتفاق های زشت

 

سال قحطی کسی برای خواندن دو بیت شعر

سال جستجوی شهر با چراغ

سال تلخ داغ

سال سنگهای هر طرف

سال بی هدف

 

سال کهنه! 

                     تیزتر بران! برو!

پرنشاط تر بیا

                        بهار نو!

اول فروردین۸۳

 

درشیراز باشی؛ فروردین رسیده باشد؛ باران هم ببارد؛ آنوقت مگر می‌شود شعر نگفت؟ روز اول سال چند نامه خوب داشتم. احساس خوشبختی می‌کنم.

 

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
72 تار.. اولین نظر بهشت دل در1383

سلام(ی به بوی خوش آشنایی (در سال کهنه))......عیدتون مبارک.........(بدون تعارف و واقعی) صد سال به از این سالها...آمدن عید مبارک بادت.........خلاصه...........83 اولین برکتشو رو کرد (همراه منو از 82 گرفت)..................استاد ... شعرتون خیلی ساده و قشنگ و در عین حال فوق العاده است.....التماس دعا.