کلاغ

چقدر مرا می‌آزارد دیدار نیمه مردان پر ادعای هیچ مدان! خدایا مرا از دست این سندی بن شاهک نجات بده!

مجال شکوه ندارم ز داغ دیدنها

قفس خوش است! امان از کلاغ دیدنها

گر آفتاب شوم روشنی نخواهد یافت

دو چشم کور از این چلچراغ دیدنها

مرا که با پر طاووس ناز می‌کردند

جهنم است٬ عذاب است زاغ دیدنها...

تلک شقشقه هدرت

/ 1 نظر / 17 بازدید
kavirporstare

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد ؛تو اهل فضلی و دانش همين گناهت بس