همه جا خانه‌ی عشق است

همه کس طالب يارند: چه هشيار و چه مست
همه جا خانه‌ی عشق است: چه مسجد چه کنشت

نااميدم مکن از سابقه‌ی لطف ازل
تو چه داني که پس پرده که خوب است و که زشت؟

نه من از پرده‌ی تقوا به درافتادم و بس
پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت 

این سه بیت امشبم را اندکی روشن کرد  
*** 

می‌خواستم سفرنامه‌ی غرب آمریکا را کامل کنم... دو سفر دیگر بعد از آن رفته‌ام و هنوز سفرنامه‌ی اول تمام نشده ... دل و دماغ نوشتن ندارم... دستم به نوشتن نمی‌رود. نمی‌توانم از شادیهای خودم بنویسم وقتی در لبنان... تصویر تابوت آن کودک یک روزه هنوز ...

یا من یعلم ضمیر الصامتین لکل مساله منک سمع حاضر  و جواب عتید...

BBC: آمريکا بمب رسانی به اسرائيل را تسريع می کند

war in Lebonan

/ 5 نظر / 12 بازدید
نرگس ترک زاده

سلام دوست پر احساس نويس و پاك بين بهشت دل جائيه كه نور خدا باشه ؟! سر فرصت مطاله و نظر مي دم و خانه دل عشق واقعي مامن واقعي صفا و حقيقته ؟! به نجواي دل عاشق پاكت گوش بده تا به خدا و دريچه هاي كشف حقيقت نزديكتر باشي يا حق خوشحال مي شم به من هم سر بزني و نظر و انتقاد و پيشنهاد بدي روز مرد و پدر و ميلاد مولود كعبه مبارك

۷۲تار

سلام . محمد جان بالاخره در خانه ی نو آرام گرفتم . اتاق من بالاترين اتاق خانه است . هم ارتفاع يک درخت خرمالو و روبروی يک کاج بلند .... عقل و عشق .... حکايت ديرينه .... يادم هست در آن ساعت ۱۲ که تو را در بلوار گلستان می گرداندم و می گفتم و می گفتم ... سخن عشق همیشه تازه است . من هرچه را انکار کنم عشق را نمی توانم که در حقیقت اگر هم انکار کنم وجودم را انکار کرده ام .

۷۲تار

جايی که هستم مخابرات اينترنت ۲۴ ساعته را پشتيبانی نمی کند . الان هم از ميدان ولی عصر با تو سخن می گويم ...... عقل حسابگر .... حجت خداوند .... همه ی اين ها را می دانم . خوب می دانی که داشتن غم عشق هم شفای خاطر است . من اينجا از هميشه به او نزديک ترم . رسم بردباری را شاید بتوانم ادعا کنم که تا اکنون بجا آورده ام . جايی که عقل فرياد بر ناصحيحی می زند اما دل ..... زمينی است اما پله ای است تا ملاقات خدا .... همينش سخت است . ....

۷۲تار

کی می توان گذشتن .... کی می توان صبوری .... هميشه حرفهايت ۷۲تار را کوک می کند ... لبنان ... دنيا .... جنگل ... دنی تر ... پست تر ... حق با توست ... تاثر دارد ...اما .... اکنون بيشتر از هر زمانی جای خاليت را احساس می کنم ! .... میلاد علی بزرگ (ع) بر تو مبارک....یا حق

مومن

با سلام. در مورد اين شعر حقير خواست بيان کند که ايراد تاريخی دارد آنجا که مي فرمايد :پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت. چون حظرت آدم و هوا از اول هم در بهشت ابد نبودند و کل قضيه خالدين فيها و تفسير و بيان امام صادق و غيره... خوب است با قلم مجازی و دم مسيحايی در اين مورد نيز توضيح داده شود که برای همه قضيه روشن شود.