کلید غرب

اینجا که من هستم اسمش کلید غرب است. جنوبی ترین نقطه‌ی قرتی‌لند! زمین سبز و استوایی است و اقیانوس ها قبای اطلس پوشیده‌اند. می‌گویند غروب زیبایی دارد

/ 2 نظر / 10 بازدید
ابوالحسن

التماس دعا!!!!

صنم

گفتش طلاقمو از ممد گرفتمو بامانی وحسین داریم میریم اون ور اب وخیلی مغرضانه میخواست منو تحریک کنه وحسادتمو بخیال ناقصش برانگیزه اون اخرین دیدارم باهاش بئد اما بعدش خوشیندیدم علی چپ کرد توغیبت زد ف زالو شده بود خونمو میخورد واااای خداااا