رفیق

غر می زنم که غریبم ولی بهترین و پایدارترین رفیق زندگی ام در این شهر است.  مشکل این است که ما هر دو بزرگ شده ایم به قول معروف مرد شده ایم!

/ 0 نظر / 5 بازدید