سر خط خبرها

 

از مترو پیاده می شوم. پسرک روزنامه به دستم می دهد. دلم نمی آید نگاهش را پس بزنم. روزنامه را باز می کنم. صفحه سوم، چارم، پنجم، ... 

این روزهای در به در ای کاش بگذرند ...

پی نوشت:

در راستای قطع روابط دو کشور. ره میخانه و مسجد کدام است؟

/ 3 نظر / 10 بازدید
حسین

چطور می تونید بفهمید که یک روز از زندگی شما به قول خودتان در به در است یا نه؟ قبول کنید تشخیص و تفکیک و اظهار نظر در این قاطع خیلی سخت است

ریحانه

سلام اتفاقا اولین باری که خبر تعطیلی سفارت خانه هارا خواندم یاد شما و امثالتون افتادم...

حسین

ایمیل شما را با تاخیر دیدم و پاسخ را فرستادم امیدوارم دیده باشید.