ذره ذره جمع گردد...

از امام جعفر صادق علیه السلام حکایت کرده اند:
روزى حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله به همراه عدّه اى از اصحاب خود به بیابانى بدون گیاه و درخت رهسپار شدند .هنگامى که به آن جا رسیدند، رسول خدا به همراهان خود دستور داد هر کدام مقدارى هیزم بیاورید.

اصحاب گفتند: یا رسول اللّه ! در این بیابان کویر که چوب و هیزم پیدا نمى شود!
حضرت فرمود: هر یک از شما به هر مقدار که مى تواند باید هیزم بیاورد.

 اصحاب حضرت رسول همه پراکنده شدند، بعد از گذشت ساعتى ، هر یک مقدارى هیزم پیدا کرده ، آوردند و روى هم ریختند؛ و در نتیجه مقدار بسیار زیادى هیزم روى هم انباشته گردید.
حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله نگاهى نمود و اظهار داشت : بدانید که گناهان نیز به همین شکل زیاد و روى هم انباشته مى گردد، سپس خطاب به حاضرین فرمود:
مواظب حرکات خویش باشید و حتّى از گناهان کوچک نیز خود را برهانید، (چون ذرّه ، ذرّه جمع گردد و انسان را روسیاه مى گرداند).
بدانید که تمام حرکات شما چه کوچک و چه بزرگ مورد توجّه خداوند است و همه آن ها در نامه اعمال ثبت مى گردد، همان طورى که خداوند در قرآن فرموده است : ما تمامى اعمال و کارهاى شما را محاسبه خواهیم کرد.

                                                         وسائل الشّیعه : ج 15، ص 310، ح 3.

/ 0 نظر / 9 بازدید