ساحلیات

 ... و رفتیم کنار دریاچه بزرگ که سفره کرامتش همیشه پهن است و ما خیلی که همت کنیم سالی دو سه بار قدم رنجه می کنیم به تماشای بیکرانگی اش.

خورشید تازه داشت غروب می کرد و ماه که به دخترک کمرویی می مانست از آن سو در حال طلوع بود. ماه پر نور تر و پر نور تر می شد و انعکاس تلالو اش ذهن آب را هاشور می زد. دو سه قایق دو قدم مانده به افق بادبانهای سفیدشان را به رخ ساحل نشینان می کشیدند، با وقار، مثل قوهای سفید مهاجر که وقتی بر آب می خرامند نه به چپ نگاه می کنند نه به راست. نه سرعتشان را کم می کنند نه زیاد

و نشستیم روی کنده درختی که خدا می داند کدام توفان پاییزی آن را به تهیدستی ساحل شنی بخشیده بود. و آهنگ موج هجاهای خالی میان حرف هایمان را پر می کرد. شعرهای سالهای دور، سالهای عاشقان ساده و غریب، نم نم می بارید و شبنم می نشاند بر گلبرگ گونه هایمان. وه که چه تنگ می شود گاهی دلم برای شعر خوانی.

ابری نازک تن پوشی از حریر بر روی ماه کشیده بود و ماه سرک می کشید از روزنه های لباسش و جرعه جرعه بلور پیکرش را به ذهن منتظر آب هدیه می کرد. چه جلالی داشت شب چه جمالی داشت ماه. 

و شب شط جلیلی بود پر مهتاب ...

/ 4 نظر / 8 بازدید
هیچکس

چه تصویر پردازی های اروتیکی!ماه که دخترکی کمرو است از روزنه ی لباس حریرش بلور پیکرش را به ذهن منتظر آب هدیه می کرد.چه خوب است که هنوز در خشونت زندگی لطافت روحتان به قوت خویش باقی و بر کلامتان جاریست/رویهمرفته زیباست./ما نیز چندی است روحمان تنگ کوهی است که در قعر غاری قبر درویشی را در خود پنهان کرده و دلتنگ شعری که زیر آسمان آبی آنجا پس از بیرون آمدن از غار از صفای دل بخوانیم.

محل اسرارشده است این بهشت دل عزیز هر چند سال هاست که هر روز به بهشت دل سر می زنم ولی از این چند موضوع اخیر بوی اسرار مگو می آید ............

زهرا

... و آن هنگامه که جمال! و جلالی! یکجا متجلی شود،" ثمره ی بی مثالش" ... خرد را بمالید گوش!. البته بی تقصیر! استاد؛ می گن که، "تفریح مثال روغنی است که سبب آروم و ملایم کار کردن موتور زندگی می شه و اگه نباشه داستان گیر کردن دنده ها و ...". واو چه شیرین گفت[گل]: که"اين دلها ملول مى‏شوند ، آنسان ..." . پس هم خُلق انسان ملول میشه که باید به سراغ سخنان نغز رفت و هم خَلق انسان که باید نسخه ی تفریح رو پیچید.دیگه آزموده! یا نیازموده! بهتره قبول کرد. پس حداقل تعداد قدم رنجه ها با احتساب تمام ساحلیّات و غزلیّات و تفریحات در هر یک سال بهشت با ارفاق می شه "هشتا". راستی استاد، احیانا دو قدم مانده به صبح! فرشته ی مٶکل آب، رو ندیدید؟!!! من ندیدم... . همیشه شاد و سلامت باشید!

صنم

زیباست وخیال انگیز اهنگ موج هجاهای خالی میان حرف هایمان راپرمی کرد. بیشتر از دوماهه چی شد اتفاق بدی افتاد که کنار کشیدی؟