ستاره قطبی

من مردی بی شناسنامه ام. همه زندگی ام یک ساک جمع و جور است که با خودم بر می دارم و از این شهر به آن شهر می برم. هیچ وقت نتوانسته ام بیش از یک هفته در یک شهر بمانم اما دو هفته است که در این شهرم. خاطراتم بیش از یک هفته باقی نمی مانند و بعد از آن آشوبی در دلم برپا می شود، انگار که جایی از تنم آتش گرفته باشد. موجهایی سهمگین در من برمی خیزند که همه چیز را زیرورو می کنند. آن وقت ساکم را بر می دارم و به ایستگاه می روم و سوار اولین اتوبوسی می شوم که مرا از این شهر ببرد. وقتی اتوبوس به راه می افتد، وقتی تنم را به راه می سپارم، تازه آرام می شوم. راه برای من گهواره ایست که شیرین ترین خوابها را در آن می بینم.


به یاد نمی آورم که تابحال به کدام شهرها رفته ام اما هیچوقت در شهری که نه رودخانه دارد نه کوه، پیاده نشده ام. همیشه در ساحل رودخانه ها یا در دامنه کوهها جایی هست که برای من ساخته اند، آنجا می نشینم، ازصبح تا غروب به مردمانی که رد می شوند نگاه می کنم، به چشمهایشان خیره می شوم، خطوط صورتشان و آرایش موهایشان را مرور می کنم، دنبال بوی عطرهایشان به راه می افتم شاید یکی از آنها خاطره ای از گذشته را در من زنده کند، اما هیچکس به من نگاه نمی کند، انگار هیچ کس مرا نمی بیند! همه مردم شهر از مقابلم رد می شوند اما حتی یکی ...آن وقت دوباره در دلم آشوب می شود.می فهمم که یک هفته گذشته است و باید بروم.


اما دوهفته است که من در این شهرم. این شهر هم رودخانه دارد هم کوه، و درختان بلند گردو که در دامنه کوه رسته اند و از دامن رود آب می نوشند.روز اول که به این شهر آمدم از ظهر گذشته بود که درویش را دیدم. درویش به هیات سرو می مانست با آن خرقه سپید بلند که تاروی گیوه هایش امتداد داشت، با گیسوانی سپید که از زیر کلاه قلندریش بیرون زده بودند و گرداگرد شانه هایش را فراگرفته بودند. درویش نه لباسش به لباس مردمی که دیده بودم می مانست نه صدایش. بار اول که مرا دید گلابدانش را کج کرد دستانم را پیش بردم چیزی در آن ریخت که عطری آشنا داشت انگار جزئی از وجودم آن را می شناخت. درویش نگاهی به من انداخت. زیر ابروان فرورفته اش هنوز دو ستاره قطبی می درخشیدند. سکه ای در کشکولش انداختم و رفت.


شش روز شش سکه در کشکولش انداختم و رفت. شش بار عطری آشنا را بوییدم و رفت. دیگر زیر درخت گردو می نشستم تا او بیاید و مردمانی را که بودند یا نبودند نمی دیدم.کلمه ای برای مکالمه با او نداشتم تا از راز آن عطر آشنا بپرسم تا آن دو ستاره قطبی را می دیدم دهانم قفل می شد، خاموش می ماندم و تا لحظه ای که او در ملتقای کوه و رود محو می شد تعقیبش می کردم.


روز هفتم تا نزدیک غروب زیر درخت گردو منتظر ماندم . درویش نیامده بود و کودکی که می خواست گردو بچیند سنگهایش را به درخت می زد اما سنگها روی من می افتادند و خون از سر و رویم جاری بود.. دلم آشوب شد، گفتم باید از این شهر میهمان آزار بروم. این درویش هم آمدنی نیست. ساکم را برداشتم که از دیگر ملتقای کوه و رود درویش ظهور کرد. خواستم بروم، دستش را بالا آورد و مرا متوقف کرد. لبهایش را به ظرافت شعری وحی گونه گشود و گفت :


به سنگ کودک نابالغی مرد عاقلی نمی رمد.


دستمالش را باز کرد، آن را روی صورتم انداخت طوریکه تمام صورتم را پوشاند. چشمانم را بستم دستمالش را پایین لغزاند و خونها را پاک کرد. گفت:


 دیدگانت را بگشای   !


چشمانم را باز کردم. کودک نبود و به جای آن زنی زیبارو ایستاده بود که بوی گلابدان درویش از پیکرش می تراوید. درویش گفت:


تو عاشقی بی معشوقی که از این شهر به آن شهر در پی عشقی آتشناک که روزی تورا خواهد سوخت سفر می کنی.


زن زیبارو با لبخندی که باران ملاحت از آن می بارید نیمرخش را از من برگرداند. تنها توانستم مرز گیسوان انبوهش را که در سیاهی شب محو شده بود، دنبال کنم. زن به سمت ستاره قطبی چونان موجی دور می شد و من در حیرت از آن همه زیبایی که فراتر از تحملم بود برجا خشک شده بودم.


حالا دو هفته است که در این شهرم، اما دیگر نه درویش را می بینم نه از آن زیبارو که در سیاهی شب گم شد اثری پیداست. این روزها بالای درخت می روم تا برای کودکانی که گرداگردم جمع شده اند و مرا دوست دارند گردو بچینم. کودکانی که در نگاهشان رازی از آن ستاره قطبی است.

/ 6 نظر / 17 بازدید
محمد

سلام ...............این داستان حرفها برای گفتن دارد و آنقدر زیباست که نمی توان در مورد آن در این کادر چند سانتیمتری سخن گفت ........نمی دانم از کجا باید شروع کرد.......ولی خواهم گفت...........

محسن احمدزاده

به سنگ کودک نابالغی مرد عاقلی نمی رمد. اين جمله را فراموش نخواهم كرد به بوي نافه اي كاخر صبا زان طره بكشايد ز تاب جعد مشكينش جه خون افتاد در دل ها

م.د

مردی بی‌شناسنامه و بی‌ریشه به مردی هویت‌دار بدل می‌شود. مگر چه در او تغییر کرده؟ هویت هرکس آن است که دوستش دارد و آن را می‌خواند، آن را می‌کارد و به آن عشق می‌ورزد و نه اسمش. کسی که در پی تعلقی نیست انگار که هویتی ندارد. این نیت نیک در محبت به کودکان شهر است که به این مرد داستان هویت بخشیده. گردو چیدنش است که هویت اوست. به یاد الباقیات الصالحات می‌اندازتم. شناسنامه و اسم و مقام، هویتی ابدی نیستند به یاد کل شی هالک الا وجهه می‌افتم. داستان قشنگی است. دوستش دارم ولی آیا واقعی است؟ نمی‌دانم. تا کی می‌تواند بدون دیدن آن پیر یا آن زن زیبارو به راز نگاه کودکان اکتفا کند؟ کودکانی که باز هم سنگش خواهند زد.

جنگجو

در پرسه های بی قراری , کنجکاوانه...لذتی از این داستان بردم که حیفم آمد از نویسنده تشکر نکرده و بروم . تامل بر انگیز بود. به فکر فرو رفتم از ابتدا تا انتها... راز کلمات و انتهای بی پایان بر مدار عشق ژاینده باشید .

صنم

حالا شد اینو دنبااالش بودم مرحبا دلبر خودم چشام باز شدولبخند زدم دستتو میبوسم حالا اون دوقطبی تلمیح من بود نه؟