حالی ... 2

حالی دارم و قالی.

ابری هستم که یک دنیا باران در دلش دارد اما اجازه بارش ندارد.

حالی است مرا که با تو گفتن نتوان ...

/ 0 نظر / 55 بازدید