بی خوابی ها

بارالها !

مردم وطنم را از گزند مصون بدار.

پروردگارا !

مپسند که برادر به روی برادر آتش بگشاید!

آفریدگارا !

به جاهلان، علم و به اصحاب قدرت، حلم عطا بفرما!

عزیزا !

سرنوشت مردم را با راستی و نیکی پیوند ده.

مهربانا !

جان های ناآرام ما را با گوهر یادت مطمئن و گامهای ما را استوار بفرما!

/ 3 نظر / 6 بازدید
ابوالحسن

الهی آمین

الهی آمین

یک آشنا

اگر این شهدای تهران بچه های غزه بودند حالا یک خراش روی دستشون را دو هزار بار هر روز پخش میکردند حالم داره از نمایشهاشون بهم میخوره