بی تمنا

مردمانی که بی تمنایند

از حدود بهشت می آیند

آفتابند شب که تاریک است

شاهراه اند ره که باریک است ...

/ 1 نظر / 25 بازدید
نوشین .م

بسیار زیبا بود اینم شبیه اشعار قیصر بود