مستان سلامت می​کنند

ای ابر خوش باران بیا وی مستی یاران بیا

وی شاه طراران بیا مستان سلامت می​کنند

آن جا که یک باخویش نیست یک مست آن جا بیش نیست

آن جا طریق و کیش نیست مستان سلامت می​کنند

آن توبه سوزم را بگو وان خرقه دوزم را بگو

وان نور روزم را بگو مستان سلامت می​کنند

(مولانا)

/ 7 نظر / 21 بازدید
Saeed

agha salam...shoma har che begoyee baraye ma shirin ast....ya Ali

امین

سلام و صد سلام به مسیح شیرین بیانم. [گل]

از سیاتل

این نظر مربوط به پست بعدی هست. حتما باید فیلمش در بیاد تا صداش دربیاد. این یک نکته علمی هست که سرعت حرکت نور از صوت بیشتر است!

از سیاتل

مثل اینکه پست بعدی زود آمد و رفت و پست دیگری جایش آمد. از نظر قبلی من چشم پوشی کنید.

زهرا

سلام استاد .......................... ای نوش کرده نیش را با خویش کن بی خویش را بی خویش کن با خویش را روزی بده درویش را موفق باشید

صنم

غوووغای روووحانی نگر سیلاااب طوفانی نگر خورشید ربااانی نگر مستااان سلااامت می کنند