شهر انار و نارنج

به پاهای تاول زده ام نگاه می کنم. درد دارند اما خوش حالم که این چند روز تا توان داشته‌ام راه رفته ام و تصویرها را در ذهنم ذخیره کرده‌ام. حرف ها دارم برای نوشتن و موظفم که بنویسم.

حالا که آخرین ساعات حضورم در سرزمین آندلس است تازه فهمیدم که لورکا شاعر محبوب هم اهل همین شهر بوده: شهر انار و نارنج ...

/ 1 نظر / 8 بازدید