دوبیتی

خراب از باده‌ی اردیبهشتم
برایت روی برگ گل نوشتم
من آن فرهاد دلتنگم در این شهر
که شیرینی ندارد سرنوشتم

/ 1 نظر / 16 بازدید
زهرا

تنهاییم را با تو قسمت می کنم سهم کمی نیست گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی نیست چقدر خوب شعر می گید