زمستان

زمستان شد، 
      چه سوزی دارد این باد
تمـام برگ ها از شاخه افتاد

تو را می خواستم هر روز پاییز 
مرا از یاد بردی؟ داد و بیداد!

تهران- ۱۲ دی

/ 0 نظر / 193 بازدید