باز آمده ام کتابخانه

جمعه را مرخصی دادم به خودم. ایده ای در ذهنم بود که به نظرم مقاله خوبی می شد. بعد از مدت ها برگشتم به کتابخانه. این فضا و حال و هوا را بسیار دوست دارم.

دارد برف می بارد و من به باران عشق گوش می دهم

باز آمده ام کتابخانه

با حال و هوای عاشقانه

ده سال جوان شدم من انگار

می خندم و می زنم جوانه

امروز زدم به بی خیالی

تا چند خورم غم زمانه ...

امروز هوا هم صعود قهرمانانه ای داشت به بالای صفر. موهایم نفس کشیدند.

پی نوشت

خواهرم می گفت امروز هوای مشهد منهای 18 درجه بوده

/ 4 نظر / 10 بازدید
مجيد

بعد از مدت ها امروز هواى تهران به زير صفر سقوط كرد

پهرست

خواستم که دم زنم از رنگ و بوی گل... jelveh.blogfa.com

baz ke soghute mazbuhane kard! [ناراحت]