به جلالت برود

کاروانی که بود بدرقه‌اش لطف خدا
به تجمل بنشیند به جلالت برود
حکم مستوری و مستی همه بر خاتم تست
کس ندانست که آخر به چه حالت برود

او اخلاق را به سياست هديه داد٬ اين هم آخرين سخن سيد در کسوت رياست جمهوری ايران بزرگ:

هر كه ما را ياد كرد ايزد مر او را يار باد

هر كه ما را خوار كرد از عمر برخوردار باد

هر كه اندر راه ما خاري فكند از دشمني

هر گلي كز باغ وصلش بشكفد بي‌خار باد

/ 4 نظر / 5 بازدید
Sheida

جای دنجيه !‌من لدت بردم ....سيبهاتون سرخو روزهاتون طلايی

آینه

خوش خرامان می‌روی ای جان جان...هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

a.m.

سلام از اینجا خوبی؟ منتظريم :ی

72tar

سيد با سوزو عشق می کوشيد اخلاق را در هيئت اين کلمه ی ۵ حرفی بگنجاند ....... تحرير نامه ام را از شبانگاه هفتم آگوست شروع کرده ام . بعد از مدتی ديدن بهشت دل طراوتی دوچندان به روحم هديه کرد . با آرزوی ديدار . يا حق