شهر بی قانون

 چمدان های خسته منتظرند

تــا کـــه آواز اِرجـِـعـی بـرسـد

پیچ و تاب سفـــــر تمام شود

روز و شب های واقعی برسد

 

آدم اینجـا اصالتــاً تنهاست

دوستان می‌روند و می‌آیند

به مسافـر نمی‌شود دل بست

شاید "آهن دلی کنم" یک چند

 

زندگــی سخــت می شود وقتـی

حس کنی اندکی از "ایـن" بیشی 

بـه زوال زمـــانه تــــن مسپــار

کــارگـــردان بـــازی خویشـی !

 

هـــر کجـــا می‌روم  غریبـــم مــن

    شهرم آنجاست! شهر بی قانون!

            ساربان سفــر که خواهد بود؟

                         عقــل طـراح یا دل مجنـــون؟

 

                                                         هفت اردیبهشت- تورنتو

پی نوشت: برای آقای راننده

سایه" «شعر را باید در ایران گفت!...در اون آب و خاک و برای اون مردم....در فضائی که اگر گرد و خاک هم بلند میشه، انگار گرد و خاک زمان سعدی و حافظه!»

 

/ 7 نظر / 31 بازدید

ﺷﻌﺮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪﻟﯽ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ : ﺗﻮ ﺭﺍ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﺧﺮﻭﺵ ﺳﺒﺰ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﻦ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺑﺘﺎﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮﺩﯼ ﺍﺳﯿﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻢ ﮔﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﺮِ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﮐﻮﺭ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﯼ ﻣﺼﻤّﻢ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﯼ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﻗﻮّﯼ ﺍﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﯿﺮِ ﺣﺴﯿﻦِ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺍﻡ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﻏﯿﻮﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻞ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ ﺻﺒﻮﺭﻡ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﺍﻓﻖ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺗﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺳﺮِ ﺁﺯﺍﺩﮔﯽ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺩﯾﺪﯼ ﺩﺍﻍِ ﺧﻮﺍﻫﺮﺯﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻗﻔﺲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﻮﺱ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﺭﺍﻥ ﺗﻦ ﻧﺪﺍﺩﯼ ﺗﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪِ ﺯﻣﺎﻥِ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺮﻭﺵ ﺳﺒﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻨﻢ ﻫﺴﺘﻢ، ﻭﻟﯽ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﯼ ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﮔﺮ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺗﻮ

از خلاف آمد عادت بطلب کام... [لبخند]

زلیخا

سلام من نوشته هاتونا ازاول تا حالا خونده ام با بعضیهاش گریه کردم وبا بعضیهاش شادشذه ام .ازنوشته هاتون خوشم میاد خودمم یه کوچولوچیزایی برای دلم مینویسم .کلا نوشته هاتونا دوست دارم.ولی تابحال کامنتی نگذاشتم. اما هرجاباشم بیادتون هستم واگرزیارتی برم نایب الزیاره تونم. موفق باشید.

دون

حال امدیم.

محمد رضا

سلام این شعر هم یکی از آنهاست که خیلی‌ دوست دارمش. فعلا که ساربان ما تا چند ساله آینده عقل طراح است. باید دل مجنون بسوزد بلکه عقل طراح با آن بسازد. به سلامت باشید

نوشین .م

این شعر را دوست دارم