رباعی

گفتم که دلم هست به پیش تو گرو

دل باز ده آغاز مکن قصه ی  نو

افشاند هزار دل ز هر حلقه ی زلف

گفتا که دلت بجوی و بردار و برو!

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین

احسنت [گل]