بهشت دل

من می نویسم به امید اینکه روزی عابر ناشناسی از این کوچه بگذرد و احساس کند پاسخ سوالش را یافته یا لااقل در این کره ی خاکی یکی هست که مثل او فکر می کند

حرف هایش به دل می نشیند
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ٥ شهریور ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

چقدر این آقای دکتر انصاری شیرین صحبت می کند! چقدر حرف هایش به دل می نشیند. چه صدای قشنگی دارد. چه کار خوبی کرد که امسال آمد اینجا.

چو رسی به طور سینا ارنی مگوی و بگذر

که نیارزد این تمنا به جواب لن ترانی

هر چقدر حرف های پریشب دکتر سروش دل آزار بود، حرفهای امشب دکتر انصاری دل آرام بود. 

تا پایان ماه مبارک این سفره گسترده است. تفسیر سوره لقمان هر شب ساعت 9:30