بهشت دل

من می نویسم به امید اینکه روزی عابر ناشناسی از این کوچه بگذرد و احساس کند پاسخ سوالش را یافته یا لااقل در این کره ی خاکی یکی هست که مثل او فکر می کند

عظمت روح
ساعت ٤:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

و اما درباره آیه 172 سوره اعراف پرسیده بودی. ببخش که پاسخ به سوالت اینقدر طول کشید. در این مدت مشغول مطالعه در آرا زرتشتیان بودم و اتفاقا با مطالب جالبی مواجه شدم که اشاره خواهم کرد. اما این آیه در حقیقت آیه سنگینی است و نیاز به مقدماتی دارد. قبول کن تا درسهای دبستان را نگذرانی نمی‌توانی در کلاسهای دبیرستان شرکت کنی. قدر مسلم تناسخ یا زندگی مجدد دنیایی در قالب جسمی تازه پس از مرگ اولیه از نظر ما مردود است. این موضوع اگرچه یکی از پایه‌های عرفان هندی است اما تناقضاتی را بوجود می‌آورد.

در آیین زرتشت به نیروهایی بنام فروهر معتقدند که اهورامزدا برای نگاهداری آفریدگان نیک ایزدی از آسمان فرو فرستاده و سراسر جهان نیک از  پرتو آن پایداراست. نکته جالب اینکه اهورامزدا پیش از آنکه این جهان خاکی را بیافریند، فروهر هریک از آفریدگان نیک را در جهان مینوی زیرین آفریده و پس از مرگ آن آفریده نیک فروهر او دیگرباره به سوی آسمان می‌گراید و به همان پاکی ازلی می‌ماند اما هیچگاه کسی را که به آن تعلق داشت از یاد نمی‌برد و هرسال یک بار به جهان خاکی باز می‌گردد و آن، هنگام جشن فروردین است...

از نظر مکتب شیعه نیز قبل از آمدن انسان به این دنیا خبرهایی بوده، حساب و کتابی بوده، نوعی حیات از جنسی که نمی‌دانم، برقرار بوده. روزی در آن حیات خدا همه را جمع می‌کند و همه بر وجود خدا اقرار می‌کنند و در مقابل او سجده می‌کنند که این روز در ادبیات ما به روز الست معروف شده و فراوان در متون و اشعار عرفانی به آن اشاره شده. ظاهراً عملکرد انسانها در آن دوران معیاری برای مهره‌چینی اولیه در این دنیا بوده است.

به هرحال این آیه یک جنبه از سوال اصلی تو را معلوم می‌کند. سوال تو درباره احساس آشنایی بین انسانهایی است که اگرچه برای اولین بار همدیگر را می‌بینند، انگار یک عمر باهم بوده‌اند. این موضوع برای من هم اتفاق افتاده و درچند مورد که ادامه دادم دوستیهایی بسیار عمیق و بیادماندنی را بوجود آورده. پی‌گیری این راز شگفت آفرینش، مرا بهعظمت روح رساند. دانستم که روح، شعاع جاذبه‌ای دارد که قابل افزایش است وحتی این نکته را امتحان کردم. تو هم باید بیشتر جستجو کنی! می‌فرماید :

 

و از تو درباره روح می‌پرسند. بگو روح از امر خداست ... و از علم جز بهره اندکی به شما نداده‌ایم.

در آیین زرتشت آمده است : فروهر ذره‌ای از ذرات نور اهورامزداست که در وجود هر کسی به ودیعت نهاده شده و کار او نورافشانی و نشان دادن راه راست به روان است..