بهشت دل

من می نویسم به امید اینکه روزی عابر ناشناسی از این کوچه بگذرد و احساس کند پاسخ سوالش را یافته یا لااقل در این کره ی خاکی یکی هست که مثل او فکر می کند

» جام می :: ٩ امرداد ۱۳٩٦
» مدتی این مثنوی تاخیر شد :: ٩ تیر ۱۳٩٦
» نامه ای به دوست (آزادی و اجتماع) :: ٢ خرداد ۱۳٩٦
» چه اردیبهشتی! :: ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
» من گم شده‌ام در باد :: ۱٢ فروردین ۱۳٩٦
» اسنپ آمریکایی! :: ۳ اسفند ۱۳٩٥
» دود پراکنده :: ٢٤ بهمن ۱۳٩٥
» می دو ساله و محبوب چارده ساله :: ۳ دی ۱۳٩٥
» از این روزهای پاییزی :: ۱ آذر ۱۳٩٥
» پروانه تو :: ۱ آبان ۱۳٩٥
» ناگهانِ نامعلوم :: ٩ مهر ۱۳٩٥
» لطافت ها :: ٤ شهریور ۱۳٩٥
» این جنگل وحشی :: ٦ امرداد ۱۳٩٥
» چه بردباری تو! :: ٥ تیر ۱۳٩٥
» ای باد نوبهاری! :: ۱ خرداد ۱۳٩٥
» از مواهب روز معلم ... :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٥
» بادیگارد :: ۱ فروردین ۱۳٩٥
» دنیای کوچک راننده‌های آژانس بغل :: ۱ اسفند ۱۳٩٤
» زیباترین غریق جهان* :: ٢ بهمن ۱۳٩٤
» جــان عاریت :: ۱ دی ۱۳٩٤
» جان جاری :: ۸ آذر ۱۳٩٤
» سال گشت بازگشت :: ٢ آذر ۱۳٩٤
» شب امتحان :: ٢٠ آبان ۱۳٩٤
» گاهی نمی توانم! :: ٧ آبان ۱۳٩٤
» جمعیت :: ٢٥ مهر ۱۳٩٤
» برای مرد هسته ای :: ٢۱ مهر ۱۳٩٤
» یا شافی :: ۱٩ مهر ۱۳٩٤
» حالی ... :: ٦ مهر ۱۳٩٤
» خرقه من صحبت است :: ۱٩ شهریور ۱۳٩٤
» تالاپ :: ۱٥ شهریور ۱۳٩٤
» پساسفر :: ٥ شهریور ۱۳٩٤
» در شب تـاریخ :: ٢٧ امرداد ۱۳٩٤
» هستی حباب است :: ۱۱ امرداد ۱۳٩٤
» سمو، سیگارفروش محل :: ۳٠ تیر ۱۳٩٤
» غزل های غزالی :: ٢٥ تیر ۱۳٩٤
» ز ملک تا ملکوت :: ۱۸ تیر ۱۳٩٤
» خاطره تیرماهی :: ٢ تیر ۱۳٩٤
» روزهای خوب :: ٢۸ خرداد ۱۳٩٤
» مثنوی و مهندسی :: ٢٢ خرداد ۱۳٩٤
» دیدار یار غایب :: ۱۸ خرداد ۱۳٩٤
» سه سالگی و امید :: ۱٢ خرداد ۱۳٩٤
» توت های فرحزاد :: ۱ خرداد ۱۳٩٤
» کافه نادری (3) :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» آب به خیمه نرسید فدای سرت :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تست :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» جمل در ته سوزن :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» گرد و غبار :: ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» کی حوصله داری؟ :: ٢۱ فروردین ۱۳٩٤
» گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرّد :: ۱٧ فروردین ۱۳٩٤
» فراغت بهاری :: ۱٢ فروردین ۱۳٩٤
» کیمیای سعادت * :: ٤ فروردین ۱۳٩٤
» ببین ماه و می بیار :: ٢٧ اسفند ۱۳٩۳
» یاد روزگار کودکی :: ٢٤ اسفند ۱۳٩۳
» دنیای کوچکی است عمو جان! :: ۱٩ اسفند ۱۳٩۳
» طرحی تازه :: ۱٤ اسفند ۱۳٩۳
» موسی :: ۸ اسفند ۱۳٩۳
» ما و دلکی که ناله می روید از او :: ٧ اسفند ۱۳٩۳
» اعجاز :: ٥ اسفند ۱۳٩۳
» من خندان روی زمینم! :: ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» نامه‌ای به مسافر کوچولو (۳) :: ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
» غمی نیست :: ۱٢ بهمن ۱۳٩۳
» گل پسرم :: ۸ بهمن ۱۳٩۳
» بچه چاله میدون :: ٤ بهمن ۱۳٩۳
» مثل یک سیب، یک خوشه انگور :: ٢٦ دی ۱۳٩۳
» دفتری از سال های دور :: ۱۸ دی ۱۳٩۳
» معلم اول :: ۱۳ دی ۱۳٩۳
» عالم پریشانی :: ۱٠ دی ۱۳٩۳
» یاران موافق :: ٥ دی ۱۳٩۳
» حمله اول :: ۱ دی ۱۳٩۳
» بن بست اول :: ٢٧ آذر ۱۳٩۳
» تهران بارانی و کارهای نکرده :: ٢٥ آذر ۱۳٩۳
» سراج :: ٢٢ آذر ۱۳٩۳
» کافه نادری و آدم های اشراقی :: ٢٠ آذر ۱۳٩۳
» شیار ۱۴۳ و مهران :: ۱٦ آذر ۱۳٩۳
» منزل بیست و نهم :: ۱٥ آذر ۱۳٩۳
» روز گمشده :: ۱٠ آذر ۱۳٩۳
» روز آخر :: ٩ آذر ۱۳٩۳
» روز دوم :: ۸ آذر ۱۳٩۳
» روز سوم :: ٧ آذر ۱۳٩۳
» روز چهارم :: ٦ آذر ۱۳٩۳
» روز ششم :: ٤ آذر ۱۳٩۳
» روز هفتم :: ۳ آذر ۱۳٩۳
» روز هشتم :: ٢ آذر ۱۳٩۳
» روز نهم :: ۱ آذر ۱۳٩۳
» روز دهم :: ۳٠ آبان ۱۳٩۳
» روز یازدهم :: ٢٩ آبان ۱۳٩۳
» یکی هست که دیگه نیست :: ٢٥ آبان ۱۳٩۳
» بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا :: ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» رفیق ماه محرم :: ۱٧ آبان ۱۳٩۳
» امیری حسین و نعم الامیر :: ۱٤ آبان ۱۳٩۳
» نامه ای به مسافر کوچولو (۲) :: ٥ آبان ۱۳٩۳
» برای عابران ناشناس :: ٢٢ مهر ۱۳٩۳
» ماشینت پرایده یا پژو؟ :: ٢٠ مهر ۱۳٩۳
» هویت اجتماعی :: ۱٩ مهر ۱۳٩۳
» باز آمدم چون عید نو ... :: ۱٤ مهر ۱۳٩۳
» رضا :: ٤ مهر ۱۳٩۳
» برق غیرت :: ۳٠ شهریور ۱۳٩۳
» اولین حافظیه :: ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» برنگرد! پشیمون می شی! :: ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» تهران و آدم هایش :: ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» معمای زمان :: ٢ شهریور ۱۳٩۳
» آن مرد دانا :: ٢ شهریور ۱۳٩۳
» حیاط خانه پدری :: ٢٤ امرداد ۱۳٩۳
» پروانه‌ای در دود :: ٢۱ امرداد ۱۳٩۳
» تنوع زمینه های تحقیقاتی :: ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
» من شهروند فلسطینم ... :: ٥ امرداد ۱۳٩۳
» ایست! :: ٢٩ تیر ۱۳٩۳
» جنگلی :: ٢٧ تیر ۱۳٩۳
» ساز سکوت :: ۱٩ تیر ۱۳٩۳
» از ممفیس تا بخارا :: ۱۸ تیر ۱۳٩۳
» دی ماریا :: ۱٢ تیر ۱۳٩۳
» به یاد بابای اریکا که زندانی شده :: ٦ تیر ۱۳٩۳
» از تماشا تا تماسا :: ۱ تیر ۱۳٩۳
» راننده قو :: ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» ایوان نه تو :: ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
» اسرار ازل را نه تو دانی و نه من؟ :: ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
» بادکنک ها :: ۱٢ خرداد ۱۳٩۳
» دو سالگی مریم گلی :: ٩ خرداد ۱۳٩۳
» سفر در خاطرات :: ٢ خرداد ۱۳٩۳
» قصه کوین :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» رفیق :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» شهر بی قانون :: ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» رویاها و سنت ها :: ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» آیا بدم؟ آیا ندم؟ :: ٢٩ فروردین ۱۳٩۳
» کتابخوانی با غریبه ای کوچک :: ٢٤ فروردین ۱۳٩۳
» فال مراد :: ٤ فروردین ۱۳٩۳
» مرغ دریایی :: ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
» قبله اهل دل منم! :: ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
» خوابگردی (۹) :: ٢٥ اسفند ۱۳٩٢
» خار :: ۱٩ اسفند ۱۳٩٢
» پنج سرباز :: ۱٦ اسفند ۱۳٩٢
» خنک آن قماربازی که ... :: ۱٥ اسفند ۱۳٩٢
» دکتر گـارفیلد :: ۳ اسفند ۱۳٩٢
» روز خانواده و امپرسیونیسم :: ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» توکل می کنم به حی لا یموت :: ٢٧ بهمن ۱۳٩٢
» شکایت :: ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» باز آمده ام کتابخانه :: ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» نمکدون :: ٤ بهمن ۱۳٩٢
» زان یار دلنوازم ... :: ٢۱ دی ۱۳٩٢
» منهای سی و هفت :: ۱۸ دی ۱۳٩٢
» پیرمرد و دریا :: ۱٢ دی ۱۳٩٢
» از زندگی ... :: ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» زمستان دهم :: ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» از این فصل ها :: ۱٤ آذر ۱۳٩٢
» شب های اتاوا :: ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» کُهنهفتن‎ - از مجموعه خواب گردی ها :: ٥ آذر ۱۳٩٢
» قصه سهراب :: ۱ آذر ۱۳٩٢
» آزاده مرد :: ٢۳ آبان ۱۳٩٢
» ۷- جون : آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست :: ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» آن سفر کرده ... :: ٦ آبان ۱۳٩٢
» خمار صدشبه دارم :: ٥ آبان ۱۳٩٢
» فیلم های عاشقانه :: ۳٠ مهر ۱۳٩٢
» سفرنامه پرتغال (۱) - پورتو :: ٢٤ مهر ۱۳٩٢
» گوینده نمی‌داند که چه می‌گوید :: ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» پله پله تا پاییز :: ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» سیستر تونی Sr. Toni :: ٧ مهر ۱۳٩٢
» شکفتن :: ٤ مهر ۱۳٩٢
» از پیتر و گوجه فرنگی‌هایش :: ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» گاهی سکوت :: ٢٩ شهریور ۱۳٩٢
» از عشق و عاشقی (۱۳) :: ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» برای خواننده و برادرش :: ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
» آزاد و آزاده :: ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» مثنوی سکوت :: ٩ شهریور ۱۳٩٢
» آندرو :: ٩ شهریور ۱۳٩٢
» آن جان عاشق :: ۱ شهریور ۱۳٩٢
» قمر! قمر! :: ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» باید نامش محمد باشد :: ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» فرشته در فرشته :: ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» یا واسع المغفرة :: ٦ امرداد ۱۳٩٢
» قصه های محال :: ٢ امرداد ۱۳٩٢
» شب محاسبه :: ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» بی تمنا :: ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» خیالی که با من است :: ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» ماه بی خاطره :: ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» در پرده بی هم کلامی :: ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» باغ ترانه :: ٩ تیر ۱۳٩٢
» هنگام تنگدستی :: ٥ تیر ۱۳٩٢
» طفل شادی :: ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» بگذرد ایام هجران نیز هم :: ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
» آن صوت داوودی :: ٢۳ خرداد ۱۳٩٢
» ... بس که شد این دایره تنگ :: ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» یک سالگی اخل بابا :: ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» به یاد عارف :: ٩ خرداد ۱۳٩٢
» خوب من! عاشق بد نداری :: ٥ خرداد ۱۳٩٢
» امید داشته باش :: ٢ خرداد ۱۳٩٢
» خوشه پروین :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خبرت هست که بلبل ز سفر باز رسید؟ :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دل طوفانی :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» باران خاطره ها :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نامه ای به میم :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حجر بن عدی :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آب تنی :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» از کلمپه تا کاپوچینو :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» زن ها کر شدند! :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آن یار فیسبوکی... :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نه اینجایم! نه آنجایم! کجایم؟ * :: ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» از روز اول کار و بی خوابی ها :: ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» وبلاگ نویسی در ارتفاع ۳۶۰۰۰ پا :: ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دیدار یار غایب :: ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» آسمان آبی تهران :: ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» شب شعری در جهرم :: ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» دیدار با آیت الله سیدان :: ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» دستم بگرفت و پا به پا برد :: ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» هنوز باران می بارد :: ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» سلام شیراز! :: ٧ فروردین ۱۳٩٢
» سالی که نکوست :: ۱ فروردین ۱۳٩٢
» از عشق و عاشقی (١٢) :: ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» حضور :: ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» از شادی ها :: ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» لطف :: ٩ اسفند ۱۳٩۱
» تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد :: ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» غرولند :: ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» سپید برفی :: ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» خزف :: ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» خواننده ی کم حوصله :: ۳ بهمن ۱۳٩۱
» ده سالگی بهشت دل :: ٢٤ دی ۱۳٩۱
» مرد خدا به مشرق و مغرب غریب نیست :: ٩ دی ۱۳٩۱
» ۱۲/۱۲/۱۲ - ۲۰۰ :: ٢۳ آذر ۱۳٩۱
» طربـــخانه :: ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» شش ماهه :: ٦ آذر ۱۳٩۱
» ۶- انس بن حارث کاهلی :: ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» شهر رویایی :: ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» قلم :: ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» صد و چهارده روزگی :: ٢ مهر ۱۳٩۱
» داستان گوی نومید، نگاهی به شعر مهدی اخوان ثالث :: ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
» سر خط خبرها :: ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» توله سگ :: ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» واحه ای در بیابان :: ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» حنجره غزل امروز :: ٧ شهریور ۱۳٩۱
» غرور ملی :: ٦ شهریور ۱۳٩۱
» من از بیگانگان هرگز ننالم :: ٢ شهریور ۱۳٩۱
» اولین قدر مریم :: ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» جاهل :: ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» نگاهی به قیدار :: ۸ امرداد ۱۳٩۱
» دعای افتتاح (2) :: ۳ امرداد ۱۳٩۱
» شوهر ابدی :: ۱ امرداد ۱۳٩۱
» پدرانه :: ۳٠ تیر ۱۳٩۱
» نشانه ها :: ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» ساعت ناهار :: ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» یک ماهگی :: ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» اُبیدُش- قلعه پریان :: ٢ تیر ۱۳٩۱
» لالایی :: ۳٠ خرداد ۱۳٩۱
» همبازیان خواب تو خیل فرشتگان* :: ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» گل مریم :: ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» نامه ای به مسافر کوچولو :: ٧ خرداد ۱۳٩۱
» پای آن کاخ بلند (4) - بزرگمهر دانا :: ٢ خرداد ۱۳٩۱
» آخر داستان :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پای آن کاخ بلند (3)- حکیمان شاهنامه :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پای آن کاخ بلند (2) :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پای آن کاخ بلند (1) :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» یعنی انار :: ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عطر نارنج :: ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» مسجدی در کلیسا، کلیسایی در مسجد :: ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» نسیم آندلس :: ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» وقت آن شیرین قلندر خوش :: ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» نیام :: ٩ فروردین ۱۳٩۱
» قاصد یار :: ۸ فروردین ۱۳٩۱
» یک فنجان چای :: ٥ فروردین ۱۳٩۱
» غروب در فلورانس :: ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» زنی بود بر سان گرد سوار :: ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» نردبان آسمان است این کلام :: ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» همدلی از هم زبانی خوش تر است :: ۱۱ اسفند ۱۳٩٠
» اصغر و اسکار :: ۸ اسفند ۱۳٩٠
» سکندر شاه بر سر شاخ دارد :: ٧ اسفند ۱۳٩٠
» خیام، افسانه یا واقعیت؟ :: ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» پری در خواب می بینم :: ٢٢ بهمن ۱۳٩٠
» از اتاوا تا نشابور :: ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» گاهی دلش می گیرد :: ٥ بهمن ۱۳٩٠
» شله زرد :: ۳ بهمن ۱۳٩٠
» خوش آمد گل ... :: ٢٧ دی ۱۳٩٠
» یاران چه غریبانه ... :: ٢٢ دی ۱۳٩٠
» ما و آدم ها (2) :: ۱٩ دی ۱۳٩٠
» ما و آدم ها (1) :: ۱٩ دی ۱۳٩٠
» راه را می شمارم :: ۱۳ دی ۱۳٩٠
» قدم می زنم :: ۱٢ دی ۱۳٩٠
» زیارت امامان - گفتگو با مردگان :: ۱٠ دی ۱۳٩٠
» تشنه تر :: ٩ دی ۱۳٩٠
» سی و سه :: ٤ دی ۱۳٩٠
» من کشته تو، تو حیـدر من :: ٢ دی ۱۳٩٠
» ماه قشنگ دی :: ۱ دی ۱۳٩٠
» غزل های فراقی :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» منابع تاریخ عاشورا :: ۱٧ آذر ۱۳٩٠
» سعد بن عبدالله حنفی: شهید نماز :: ۱٤ آذر ۱۳٩٠
» ۴- حبیب بن مظاهر: سید اصحاب و فقیه گران قدر :: ۱٠ آذر ۱۳٩٠
» ۳- زهیر بن قین: سیاره به مدار باز گشته :: ۸ آذر ۱۳٩٠
» ۲- قیس بن مسهر: پیک زیرک و راز دار امام :: ۸ آذر ۱۳٩٠
» ۱- هانی : پیر جوان مرد :: ٧ آذر ۱۳٩٠
» عادت :: ٢ آذر ۱۳٩٠
» سودای جنگ :: ٢٥ آبان ۱۳٩٠
» حاجیان آمدند با تعظیم :: ٢٢ آبان ۱۳٩٠
» روز آب ... روز باران :: ۱٦ آبان ۱۳٩٠
» لن ترانی :: ۱٢ آبان ۱۳٩٠
» عباسجان کربلایی خداداد :: ٩ آبان ۱۳٩٠
» و اذن فی الناس بالحج :: ٢ آبان ۱۳٩٠
» سال های قحطی :: ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» افسانه :: ٢۱ مهر ۱۳٩٠
» دست های سیاه :: ۱٧ مهر ۱۳٩٠
» در هوای سادگی :: ٧ مهر ۱۳٩٠
» زمام مراد :: ٤ مهر ۱۳٩٠
» پادشاه میوه ها انگور! :: ۱ مهر ۱۳٩٠
» سفرنامه آندلس (1) :: ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» شهر انار و نارنج :: ۱٤ شهریور ۱۳٩٠
» غربت در غربت :: ۳ شهریور ۱۳٩٠
» حدیث سرو نجف :: ٩ امرداد ۱۳٩٠
» جبر :: ۳۱ تیر ۱۳٩٠
» این کاروان سحر :: ۳۱ تیر ۱۳٩٠
» پا به پای دل - سفرنامه یلوستون (۳) :: ٢٦ تیر ۱۳٩٠
» پا به پای دل - سفرنامه یلوستون (۲) :: ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» پا به پای دل - سفرنامه یلوستون (۱) :: ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» آمدی! :: ۱٧ تیر ۱۳٩٠
» سفر به شرق صمیمی (3) :: ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» سفر به شرق صمیمی (2) :: ٧ تیر ۱۳٩٠
» زمانی برای خودم :: ٢ تیر ۱۳٩٠
» تولدت مبارک آقای بازیگر! :: ۱ تیر ۱۳٩٠
» سفر به شرق صمیمی :: ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» تذکار :: ٢ خرداد ۱۳٩٠
» ترانه ای بس باشد :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شاه شوریده سران :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» یک روز نسبتا بهاری با مارکز :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کلاس زبان :: ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ای بسا هندو و ترک همزبان :: ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» ایستگاه آخر و درباره الی :: ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» تاریخ :: ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» نامه ای به دوست :: ٧ فروردین ۱۳٩٠
» نسیمی بوی فروردین نیاورد :: ٥ فروردین ۱۳٩٠
» طلوع ماه :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» گندم نچیده :: ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
» دو گوش دل :: ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
» نخبه کشی :: ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
» تفاوت ره :: ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
» یکی بیاید :: ٩ اسفند ۱۳۸٩
» سگی بگذار ما هم مردمانیم :: ۳ اسفند ۱۳۸٩
» آقای فرماندار :: ٢۸ بهمن ۱۳۸٩
» درباره مصر و تونس و ... :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» انسان و قدرت :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» قصیده ابوطالب :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» در کوچه های دل :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» رسوایی و عشق :: ۸ بهمن ۱۳۸٩
» برادر :: ۳ بهمن ۱۳۸٩
» آرزو (2) :: ۳٠ دی ۱۳۸٩
» هنرمند نامیرا :: ٢٥ دی ۱۳۸٩
» پنجره :: ٢٢ دی ۱۳۸٩
» وه که جدا نمی شود نقش تو از خیال من! :: ۱٠ دی ۱۳۸٩
» برای تو :: ٢ دی ۱۳۸٩
» رکاب زن :: ۱ دی ۱۳۸٩
» بددینی خطرناک تر از بی دینی :: ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» عاشق بندگان خدا باش :: ٢٢ آذر ۱۳۸٩
» من از بیگانگان هرگز ننالم :: ۱٦ آذر ۱۳۸٩
» دل بی آرزو کم آفریدند :: ۱۳ آذر ۱۳۸٩
» پیرزن خودکارفروش :: ٦ آذر ۱۳۸٩
» بال خیال :: ٤ آذر ۱۳۸٩
» به یاد علامه امینی ره :: ٢ آذر ۱۳۸٩
» بودن یا...؟ :: ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» یادداشت های اتوبوسی 12+1 :: ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» نهادم دست بر دل تا نپرد :: ٩ آبان ۱۳۸٩
» شعر عارفانه (٣) :: ٧ آبان ۱۳۸٩
» سفر به دیگر سو :: ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» شعرهای سوخته‌ :: ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» چمن مصنوعی :: ۸ مهر ۱۳۸٩
» شش و هفت :: ۱ مهر ۱۳۸٩
» ساحلیات :: ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
» آسمان بــــاز :: ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
» این شبها :: ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» ما ساکنان این شهریم :: ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
» از اشک گفت :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» خیاط عاشقان :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» نالم و ترسم که او باور کند :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» حرفهایش :: ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» خداحافظ واترلو :: ٩ شهریور ۱۳۸٩
» حرف هایش به دل می نشیند :: ٥ شهریور ۱۳۸٩
» ناز نازان می آیم :: ۳ شهریور ۱۳۸٩
» وصل :: ٢ شهریور ۱۳۸٩
» کتاب هفته :: ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» انبان :: ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» ناخنک :: ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
» یک چهارشنبه ی خوب دیگر :: ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» توی جیبم :: ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» نیستی :: ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
» گوژپشت :: ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» با دوستان جانی :) :: ۱۸ تیر ۱۳۸٩
» علاقه بادکنکی به ادامه تحصیل :: ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» حسرت همیشگی :: ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» خیام نه، عطار! :: ٢ تیر ۱۳۸٩
» ... تا می شود انگور ما :: ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
» یا من یعطی من لم یساله و من لم یعرفه :: ٢۳ خرداد ۱۳۸٩
» توصیه هایی به یک دانشجوی جوان که شاید به خارج بیاید :: ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» تو هــم؟ :: ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» یافتمش! :: ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» صد پارگی :: ٧ خرداد ۱۳۸٩
» برقع :: ٥ خرداد ۱۳۸٩
» دو کلمه حرف خصوصی :: ٤ خرداد ۱۳۸٩
» باید خودم را بیشتر بشناسم :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» این ۳۲ دقیقه :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» برایم شمع روشن کن :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» آتش است این بانگ نای :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خوابِ آبی :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بی تابی ها :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» قیامت می کنی سعدی! :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» کلید های غیب در دست توست :: ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» اردیبهشت :: ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» گالیله و جهل و نبوغ بشر :: ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
» مسوول کرامات سازی :: ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
» صائب و بیدل و حافظ :: ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
» افرایم :: ۱٧ فروردین ۱۳۸٩
» او که زنگ می زند :: ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» خانه‌ی نو :: ۱٢ فروردین ۱۳۸٩
» چون بگذریم دیگر ... :: ٩ فروردین ۱۳۸٩
» از ذهنیت تا عینیت :: ۳ فروردین ۱۳۸٩
» دستشویی نوشته ها :: ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
» شعر عارفانه (2) :: ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» نرگس گل زمستونه، شقایق گل بهار :: ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
» چهره خندان شمع آفت پروانه شد :: ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
» شکست شیطان بزرگ :: ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
» چشم انداز جامعه شناسی :: ٤ اسفند ۱۳۸۸
» ثبت اختراع و نام پدر همسر؟ :: ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» مشهد و مادر :: ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» میوه ی ممنوع! :: ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
» هر دو در آن شریکیم :: ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» بیتی از مثنوی (1) :: ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» شهر صیاد - سفرنامه واتیکان :: ۱ بهمن ۱۳۸۸
» چرا ترور؟ :: ٢۳ دی ۱۳۸۸
» وقتی شیطان آزاد می شود :: ۱٦ دی ۱۳۸۸
» یک دم نگاه کن که چه بر باد می دهی :: ٧ دی ۱۳۸۸
» شتر جوی :: ٢۳ آذر ۱۳۸۸
» آن اقیانوس سپید :: ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» خانه ای برای مردم :: ۱٠ آذر ۱۳۸۸
» شوق حرم :: ٢٦ آبان ۱۳۸۸
» خرداد :: ۱٢ آبان ۱۳۸۸
» برگ :: ٦ آبان ۱۳۸۸
» سفرنامه ایتالیا (1) - وارنا: بازار عاشقان :: ٢۳ مهر ۱۳۸۸
» ابر :: ۱ مهر ۱۳۸۸
» شرجی ترین هوا :: ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» سلام بر رمضان (3) :: ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
» سلام بر رمضان (2) :: ٥ شهریور ۱۳۸۸
» سوگ نامه :: ٢٢ امرداد ۱۳۸۸
» انقلاب مخملی محمود :: ٤ امرداد ۱۳۸۸
» تابستان :: ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» به استقبال میلاد مولا (ع) :: ۱٥ تیر ۱۳۸۸
» به استقبال میلاد مولا (ع) :: ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» بی خوابی ها :: ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» مرثیه ای برای دانشگاه :: ٢٥ خرداد ۱۳۸۸
» امید هیچ معجزی ز مرده نیست /زنده باش :: ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» اثر پروانه ای :: ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
» باز شناسی اسلام :: ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
» توهّم دین داری :: ٧ خرداد ۱۳۸۸
» شب بیداری :: ۳ خرداد ۱۳۸۸
» این چهار سال عجیب :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» اتفاق سحرآمیز :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» آرزو :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» چیزی مثل زندگی :: ٩ اسفند ۱۳۸٧
» گریه کودک :: ٧ اسفند ۱۳۸٧
» ذره ذره جمع گردد... :: ٥ اسفند ۱۳۸٧
» حواسمان پرت است :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
» اقیانوس و مهتاب :: ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» کلید غرب :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» بیستون یا چهلستون مساله این است! :: ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» زمستانه (٢) :: ٢۸ دی ۱۳۸٧
» مسافر :: ٢۳ دی ۱۳۸٧
» از زعفرانیه تا شلنگ آباد :: ۱٠ دی ۱۳۸٧
» دیدار یار غایب :: ٥ دی ۱۳۸٧
» می چرخم و می‌خندم ... :: ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» عادی :: ٤ آذر ۱۳۸٧
» Yes we can. :: ٢٤ آبان ۱۳۸٧
» همسایه ی چینی (2) :: ۱٦ آبان ۱۳۸٧
» تا ماورای آبی :: ٦ آبان ۱۳۸٧
» یادی از گذشته... :: ۳٠ مهر ۱۳۸٧
» استغناآه :: ٢٢ مهر ۱۳۸٧
» پردیس :: ٤ مهر ۱۳۸٧
» مهمان تو :: ٢٧ شهریور ۱۳۸٧
» رباعی :: ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
» نیمه‌ی بی تشویش :: ۱٧ شهریور ۱۳۸٧
» ای روزهای خوب که در راهید! :: ٧ شهریور ۱۳۸٧
» اسب حضرت عباس درمانی (2) :: ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» چو غنچه گر چه فروبستگی است کار جهان :: ۱۸ امرداد ۱۳۸٧
» امیدواری... :: ٥ امرداد ۱۳۸٧
» یادداشت های اتوبوسی(۷) :: ٢ امرداد ۱۳۸٧
» خسرو شیرین سخنان :: ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» تاج کهربایی :: ۱٧ تیر ۱۳۸٧
» تو را نادیدن ما غم نباشد... :: ٧ تیر ۱۳۸٧
» نامه‌ای به دوست (۸) :: ٢۸ خرداد ۱۳۸٧
» مستان سلامت می​کنند :: ٢٤ خرداد ۱۳۸٧
» تشخیص مصلحت... :: ٢۱ خرداد ۱۳۸٧
» یادداشت های اتوبوسی(۶) :: ۸ خرداد ۱۳۸٧
» داستانی از زندگی اخوان :: ٦ خرداد ۱۳۸٧
» خل و چل های کافه ی ما :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» -- شعر تازه -- :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» چاروادار :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» شاعری که زود... :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» ۲۵ سال سکوت :: ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
» بهار اومد برفها رو نقطه چین کرد :: ٢٧ فروردین ۱۳۸٧
» شعر :: ٢۳ فروردین ۱۳۸٧
» کشاورزی :: ۱٠ فروردین ۱۳۸٧
» غذای چینی :: ٧ فروردین ۱۳۸٧
» آیا می توان به آمریکا اعتماد کرد؟ :: ۳ فروردین ۱۳۸٧
» رسیدن گل و نسرین... :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
» جای خالی گل آقا و ... ملا نصرالدین :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٦
» داد جارویی به دستم آن نگار... :: ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» لطافت آن قدر دارد... :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٦
» نامه های عاشقانه- نزار قبانی :: ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
» زیر پل سیدخندان (۳) :: ٧ اسفند ۱۳۸٦
» بیست و دومین شب شعر :: ۳ اسفند ۱۳۸٦
» سال قاتل :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
» چرا حیات وحش؟ :: ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
» اندر مذمت سیستم درمانی اینجا و مدح آنجا :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٦
» قاصدک اخوان ثالث :: ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
» حکایتی از فیه ما فیه مولانا :: ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
» یادداشتهای اتوبوسی (۵) :: ٥ بهمن ۱۳۸٦
» من لشکرم خداست :: ٢٩ دی ۱۳۸٦
» پنج سالگی :: ٢٤ دی ۱۳۸٦
» ابراهیم :: ٢٢ دی ۱۳۸٦
» رندان تشنه لب را ... :: ٢۱ دی ۱۳۸٦
» برای مرد ساندویچ فروش :: ۱٧ دی ۱۳۸٦
» وفق مقررات اقدام شود :: ۱۱ دی ۱۳۸٦
» مارک تواین و مونترال :: ٤ دی ۱۳۸٦
» سه جرعه از عرفه :: ٢٩ آذر ۱۳۸٦
» سادبری : شهری با یک خیابان - سفرنامه‌ی انتاریوی شمالی (۱) :: ٢٦ آذر ۱۳۸٦
» پور سینا (ابن سینا) :: ٢۱ آذر ۱۳۸٦
» فقط سعدی :: ۱٧ آذر ۱۳۸٦
» نامه ای به دوست (۷) :: ۱۳ آذر ۱۳۸٦
» شبانه :: ٥ آذر ۱۳۸٦
» شرح دو بیت حافظ :: ۱ آذر ۱۳۸٦
» یادداشتهای اتوبوسی (۴) :: ٢٤ آبان ۱۳۸٦
» شعری از دستور زبان عشق :: ۱۸ آبان ۱۳۸٦
» سخنرانی دکتر سیدحسین نصر درباره هنر اسلامی :: ۱٧ آبان ۱۳۸٦
» شکرخواب صبوح :: ۱٥ آبان ۱۳۸٦
» کاروان مرگ :: ۱۱ آبان ۱۳۸٦
» به یاد قیصر :: ٧ آبان ۱۳۸٦
» دیدار با دکتر سید حسین نصرس :: ٦ آبان ۱۳۸٦
» آلبوکرکی: شهر از یاد رفته - سفرنامه (5) :: ۳ آبان ۱۳۸٦
» فرصت سوز :: ٢٧ مهر ۱۳۸٦
» یادداشتهای اتوبوسی (۳) :: ٢٠ مهر ۱۳۸٦
» آلبوکرکی: شهر از یاد رفته - سفرنامه (۴) :: ۱٦ مهر ۱۳۸٦
» نامه ای به دوست (۶) :: ٩ مهر ۱۳۸٦
» مرثیه ای برای آزادی بیان :: ٤ مهر ۱۳۸٦
» سوالاتی از قرآن ۳ :: ٢۸ شهریور ۱۳۸٦
» سوالاتی از قرآن ۲ :: ٢٥ شهریور ۱۳۸٦
» سوالاتی از قرآن :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٦
» یادداشت‌های اتوبوسی ۲ :: ۱٦ شهریور ۱۳۸٦
» یادی از هاتف اصفهانی :: ۱٤ شهریور ۱۳۸٦
» آلبوکرکی: شهر از یاد رفته - سفرنامه (۳) :: ۸ شهریور ۱۳۸٦
» طلوع ماه :: ٦ شهریور ۱۳۸٦
» شاعری از کویر :: ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
» مرحوم پدربزرگ :: ٢٢ امرداد ۱۳۸٦
» حمام دنیا :: ۱٧ امرداد ۱۳۸٦
» صدای اذان :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٦
» ده سالگی وبلاگ :: ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
» تاولستان است در اقلیم رفتن پای ما :: ۳۱ تیر ۱۳۸٦
» آزادی مجسمه :: ٢٧ تیر ۱۳۸٦
» یادداشت‌های اتوبوسی :: ٢۱ تیر ۱۳۸٦
» سالگرد 18 تیر :: ۱۸ تیر ۱۳۸٦
» باسوادترین راننده :: ۱٢ تیر ۱۳۸٦
» جامی از نهج البلاغه :: ٤ تیر ۱۳۸٦
» یادی از فخرالدین عراقی... :: ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» رسیدم به هاوایی :: ٢۱ خرداد ۱۳۸٦
» دوباره سفر :: ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
» آلبوکرکی: شهر از یاد رفته - سفرنامه (۲) :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
» این دل شوریده حالش به شود :: ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
» اقلیت ها :: ٩ خرداد ۱۳۸٦
» در همسایگی خیابان یانگ :: ۳ خرداد ۱۳۸٦
» توفان مشهد- نسیم تهران :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سفر به جهرم :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» گرفتاریهای شیرین :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» تهران شهری پر از زندگی :: ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» باید امشب بروم :: ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سرو و بید :: ٢٥ فروردین ۱۳۸٦
» آلبوکرکی: شهر از یاد رفته - سفرنامه (1) :: ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
» پروانه شدن :: ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
» سفرکرده 'The Departed' :: ۱٧ فروردین ۱۳۸٦
» وفاداری :: ۱۱ فروردین ۱۳۸٦
» سال خوبی بود :: ٤ فروردین ۱۳۸٦
» بساط سبزه لگدکوب شد... :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
» دور از هیاهوی دیوانه کننده :: ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
» ویکتوریا، شهر گلها - سفرنامه (۴) :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٥
» بیل زدن در برهوت! :: ۱۳ اسفند ۱۳۸٥
» مثل مسافران اتوبوس :: ٧ اسفند ۱۳۸٥
» یونس :: ۱ اسفند ۱۳۸٥
» سایه‌ی او گشتم و او برد به خورشید مرا :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» ویکتوریا، شهر گلها - سفرنامه (۳) :: ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
» ویکتوریا، شهر گلها - سفرنامه (۲) :: ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
» عمان سامانی (۱) :: ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
» کشتی نجات :: ۸ بهمن ۱۳۸٥
» فراق :: ۳ بهمن ۱۳۸٥
» یک بیت بد :: ۱ بهمن ۱۳۸٥
» ویکتوریا، شهر گلها - سفرنامه (۱) :: ٢٦ دی ۱۳۸٥
» سیری در دیوان شمس :: ٢٢ دی ۱۳۸٥
» باز آمدم :: ٢٠ دی ۱۳۸٥
» ابر و موج :: ٩ دی ۱۳۸٥
» حافظیه در سرما :: ۸ دی ۱۳۸٥
» دوباره برف! :: ٢ دی ۱۳۸٥
» در تهرانم و ... :: ٢۸ آذر ۱۳۸٥
» یک روز برفی شیرازی! :: ٢٦ آذر ۱۳۸٥
» حسب حال :: ٢۳ آذر ۱۳۸٥
» یادداشت های فرودگاهی :: ۱٧ آذر ۱۳۸٥
» اندر حکایت چای خوردن مادر :: ۱٤ آذر ۱۳۸٥
» و هر روز از این گفتگوها... :: ۱۳ آذر ۱۳۸٥
» غرلی از عطار نیشابوری :: ٩ آذر ۱۳۸٥
» دنیای دیجیتال ما :: ٦ آذر ۱۳۸٥
» دشت تماشا :: ٤ آذر ۱۳۸٥
» بی خیالم و ... :: ٢٩ آبان ۱۳۸٥
» گرفتارم و ... :: ٢٦ آبان ۱۳۸٥
» ادمونتون شهر آفتاب - سفرنامه (۴) :: ۱٩ آبان ۱۳۸٥
» ادمونتون٬ شهر آفتاب- سفرنامه (۳) :: ۱۳ آبان ۱۳۸٥
» ادمونتون، شهر آفتاب- سفرنامه (۲) :: ٩ آبان ۱۳۸٥
» ادمونتون، شهر آفتاب- سفرنامه (۱) :: ٤ آبان ۱۳۸٥
» فقر و قناعت :: ٢٩ مهر ۱۳۸٥
» داستان فرزند هارون :: ٢٦ مهر ۱۳۸٥
» علی آن شیر خدا شاه عرب :: ٢٠ مهر ۱۳۸٥
» جاه‌طلبی Ambition :: ۱۳ مهر ۱۳۸٥
» بعد چهارم از دیدگاه ملاصدرا :: ۱٢ مهر ۱۳۸٥
» یادی از مادر مهین :: ۸ مهر ۱۳۸٥
» شرح دعای افتتاح (۱) :: ٢ مهر ۱۳۸٥
» پرچم شیر و خورشید :: ٢٩ شهریور ۱۳۸٥
» بنیامین در لس آنجلس :: ٢۸ شهریور ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس - بخش آخر :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس ۱۳ - سفرنامه :: ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس ۱۲ - سفرنامه :: ۱۸ شهریور ۱۳۸٥
» یر ساحل اقیانوس ۱۱ - سفرنامه :: ۱٤ شهریور ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس ۱۰ - سفرنامه :: ۱۱ شهریور ۱۳۸٥
» شهر ويکتوريا :: ۸ شهریور ۱۳۸٥
» رسيدم به ونکوور :: ٦ شهریور ۱۳۸٥
» رسیدم به ادمونتون :: ٤ شهریور ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس ۹ - سفرنامه :: ۱ شهریور ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس ۸ - سفرنامه :: ٢٦ امرداد ۱۳۸٥
» نامه بیست و پنج :: ٢۱ امرداد ۱۳۸٥
» همه جا خانه‌ی عشق است :: ۱٥ امرداد ۱۳۸٥
» این جنگل وحشی :: ۸ امرداد ۱۳۸٥
» اول مرا سیراب کن :: ٧ امرداد ۱۳۸٥
» حرفی از خیام :: ۳ امرداد ۱۳۸٥
» من آن ِ خودم... :: ٢ امرداد ۱۳۸٥
» نامه‌ای به دوست تازه‌ی من :: ٢۸ تیر ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس ۷ - سفرنامه :: ٢٦ تیر ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس ۶ - سفرنامه :: ٢٥ تیر ۱۳۸٥
» روز مسابقه :: ۱٩ تیر ۱۳۸٥
» رسيدم به آلبوکرکی :: ۱۸ تیر ۱۳۸٥
» دوباره در سفرم... :: ۱۸ تیر ۱۳۸٥
» به تمنّای دو گندم ... :: ۱٤ تیر ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس ۵ - سفرنامه :: ۱٢ تیر ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس ۴ - سفرنامه :: ۸ تیر ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس ۳ - سفرنامه :: ۸ تیر ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس ۲ - سفرنامه :: ٥ تیر ۱۳۸٥
» بر ساحل اقیانوس ۱ - سفرنامه :: ۳۱ خرداد ۱۳۸٥
» دارم ميرم يه جای دوووور :: ۱۸ خرداد ۱۳۸٥
» چشم خواب آلوده‌ :: ۱٢ خرداد ۱۳۸٥
» یک سالگی آفتاب :: ٥ خرداد ۱۳۸٥
» رمز داوینچی :: ٤ خرداد ۱۳۸٥
» خدای خانه :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» این معما :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
» گوسپند از براى چوپان نیست :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» زیر پل سید خندان (۲) :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
» نامه‌ای به دوست (۵) - اتوپیا :: ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» پس زاهدان برای چه خلوت گزیده‌اند ؟! :: ٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» شیخ مشهور :: ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» گلی از گلستان :: ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» آغازگر شعر عارفانه :: ٢۸ فروردین ۱۳۸٥
» آینه‌های موازی :: ٢٦ فروردین ۱۳۸٥
» ملاقات محمود غزنوی با ابوالحسن خرقانی :: ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
» اندکی جنون :: ٢۳ فروردین ۱۳۸٥
» کلمات - نامه‌ای به دوست(۴) :: ۱٧ فروردین ۱۳۸٥
» غار حرا- نامه‌ای به دوست (۳) :: ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
» مونیخ :: ٧ فروردین ۱۳۸٥
» ای نوبهار عاشقان! :: ٥ فروردین ۱۳۸٥
» سفری بر آسمان کن :: ٤ فروردین ۱۳۸٥
» آشپزی و شاعری :: ٢ فروردین ۱۳۸٥
» باز آمدم چون عید نو :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
» عکس روی تو... :: ٢٦ اسفند ۱۳۸٤
» مداری خارج از جوّ :: ٢٠ اسفند ۱۳۸٤
» تواضع :: ۱٥ اسفند ۱۳۸٤
» زیر پل سید خندان (۱) :: ۸ اسفند ۱۳۸٤
» سرزمین مادری :: ٢ اسفند ۱۳۸٤
» یک بیت زیبا :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٤
» آبروی ما ز نام مصطفی است :: ٢٢ بهمن ۱۳۸٤
» عقل مصلحت اندیش :: ۱٦ بهمن ۱۳۸٤
» موج خون او چمن ایجاد کرد :: ٩ بهمن ۱۳۸٤
» مطرب مهتاب رو (۰) :: ٢٩ دی ۱۳۸٤
» سفرنامه: شهر سفید و آبی (۳) :: ۱٧ دی ۱۳۸٤
» سفرنامه: شهر سفید و آبی (۲) :: ۱٤ دی ۱۳۸٤
» شهر سفید و آبی (۱) :: ۱۱ دی ۱۳۸٤
» سیمای مسیح :: ٤ دی ۱۳۸٤
» آفتاب پنجم :: ٢٩ آذر ۱۳۸٤
» زمستانه :: ٢٦ آذر ۱۳۸٤
» نامه‌ای به دوست (۲) :: ۱٩ آذر ۱۳۸٤
» حادثه جویی :: ۱٢ آذر ۱۳۸٤
» مردی از عشق‌آباد :: ٦ آذر ۱۳۸٤
» یادی از علامه :: ٢۳ آبان ۱۳۸٤
» رنج نامه‌ی ملاصدرا :: ٢٢ آبان ۱۳۸٤
» درباره‌ی حافظ :: ۱٧ آبان ۱۳۸٤
» خواب و بیداری :: ۱٥ آبان ۱۳۸٤
» در دریای نمک :: ۱۳ آبان ۱۳۸٤
» کیمیای دعا :: ٦ آبان ۱۳۸٤
» دادستان یا وکیل مدافع؟ :: ۱ آبان ۱۳۸٤
» از بیل گیتس تا ملاصدرا :: ٢٢ مهر ۱۳۸٤
» حافظ و فیض سحر :: ۱٦ مهر ۱۳۸٤
» مردی در تبعید ابدی (۱) :: ۱٤ مهر ۱۳۸٤
» غرور :: ۱۳ مهر ۱۳۸٤
» در آسمان اروپا :: ٤ مهر ۱۳۸٤
» کنفرانس IST2005 :: ٢۱ شهریور ۱۳۸٤
» بید مجنون، یک گام به عقب :: ۱٤ شهریور ۱۳۸٤
» درنگی در کوير دکتر شريعتی :: ٢٩ امرداد ۱۳۸٤
» فلسفه‌ی ادامه تحصیل (۲) :: ٢۳ امرداد ۱۳۸٤
» به جلالت برود :: ۱۱ امرداد ۱۳۸٤
» مطرب مهتاب رو - مقدمه :: ۱٠ امرداد ۱۳۸٤
» توضيح :: ٧ امرداد ۱۳۸٤
» مامان گلی! :: ٥ امرداد ۱۳۸٤
» با ساربان بگوييد :: ۳ امرداد ۱۳۸٤
» غم و شادی :: ٢٦ تیر ۱۳۸٤
» رازداری عارفان :: ٢٤ تیر ۱۳۸٤
» فضیلت‌های فراموش شده :: ٢٠ تیر ۱۳۸٤
» ای عمر تو مثل آه کوتاه :: ۱٤ تیر ۱۳۸٤
» ماساساگا: سرزمین سی هزار جزیره :: ۱۱ تیر ۱۳۸٤
» از شمار دو چشم يک تن کم :: ٧ تیر ۱۳۸٤
» ماه و خورشید :: ٥ تیر ۱۳۸٤
» شریعتی و چمران – ماهنامه‌ی آفتاب :: ٢ تیر ۱۳۸٤
» تسلیت :: ۳٠ خرداد ۱۳۸٤
» عصر یک روز تعطیل :: ۱٤ خرداد ۱۳۸٤
» غزلی از عطار نیشابوری :: ۱۳ خرداد ۱۳۸٤
» یادی از مرحوم آغاسی (۲) :: ۸ خرداد ۱۳۸٤
» یادی از مرحوم آغاسی ۱ :: ٧ خرداد ۱۳۸٤
» آخرین دوم خرداد :: ٢ خرداد ۱۳۸٤
» مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه :: ۱ خرداد ۱۳۸٤
» Persian Poetry :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٤
» از عشق و عاشقی (۱۱) :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
» مونترال- شهر سازه‌های شگفت (۲) :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» مونترال- شهر سازه‌های شگفت :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» اتاوا - پایتخت رودخانه ها (۲) :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
» اتاوا - پایتخت رودخانه ها (۱) :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
» آواز باد و باران :: ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» نامه‌ای به برادر سیاوش :: ٢٧ فروردین ۱۳۸٤
» دیدار با دکتر اسلامی ندوشن و ... :: ۱۸ فروردین ۱۳۸٤
» خوابهای طلایی :: ۱۳ فروردین ۱۳۸٤
» با کاروان ناز :: ۱۱ فروردین ۱۳۸٤
» وطن (شعری از شفیعی کدکنی) :: ٥ فروردین ۱۳۸٤
» بهار دلکش رسید و دل ... :: ۳٠ اسفند ۱۳۸۳
» بوی بیوفایی :: ٢٧ اسفند ۱۳۸۳
» از عشق و عاشقی (۱۰) :: ٢۳ اسفند ۱۳۸۳
» سیاسی ترین ملت جهان :: ۱٩ اسفند ۱۳۸۳
» فلسفه‌ی ادامه تحصیل (۱) :: ۱٧ اسفند ۱۳۸۳
» دلدار میلیون دلاری :: ۱٠ اسفند ۱۳۸۳
» حماسه‌ی برف روبی :: ٦ اسفند ۱۳۸۳
» عاشورا در غربت :: ۱ اسفند ۱۳۸۳
» یادی از حبیب :: ٢٦ بهمن ۱۳۸۳
» السلام علیک یا اباعبدالله :: ٢٢ بهمن ۱۳۸۳
» دوباره آبشار نیاگارا :: ٢٠ بهمن ۱۳۸۳
» این موج سینوسی :: ۱٢ بهمن ۱۳۸۳
» کبوترانه :: ۸ بهمن ۱۳۸۳
» درنگی در اشعار قیصر امین پور (2) :: ٥ بهمن ۱۳۸۳
» اسب حضرت عباس درمانی :: ٢ بهمن ۱۳۸۳
» درنگی در اشعار قیصر امین پور (۱) :: ٢۸ دی ۱۳۸۳
» امروز من دایی شدم! :: ٢٧ دی ۱۳۸۳
» دلتنگی برای گچ و تخته :: ٢۳ دی ۱۳۸۳
» بهشت دل دوساله شد :: ۱۸ دی ۱۳۸۳
» از عشق و عاشقی (۹) :: ۱۳ دی ۱۳۸۳
» میلاد مسیح و ... :: ٥ دی ۱۳۸۳
» سردترین روز زندگی من :: ٢٩ آذر ۱۳۸۳
» ... و هم ننوشته می‌خوانی :: ٢٤ آذر ۱۳۸۳
» سه ماه گذشت :: ٢۱ آذر ۱۳۸۳
» شمعی در باد :: ۱٧ آذر ۱۳۸۳
» اسرار عالم حیوانات :: ۱٢ آذر ۱۳۸۳
» ای محو مقالات! :: ٧ آذر ۱۳۸۳
» از عشق و عاشقی (۸) :: ٢ آذر ۱۳۸۳
» آداب ایمیل نویسی :: ٢٧ آبان ۱۳۸۳
» کلاغ :: ٢٦ آبان ۱۳۸۳
» چند لطیفه... :: ٢٢ آبان ۱۳۸۳
» برف تازه :: ۱۸ آبان ۱۳۸۳
» شرق تا غرب :: ۱٤ آبان ۱۳۸۳
» شب قدر (۲) :: ۱۱ آبان ۱۳۸۳
» از عشق و عاشقی (۷) :: ٦ آبان ۱۳۸۳
» از عشق و عاشقی (۶) :: ٢ آبان ۱۳۸۳
» طاووس :: ٢۸ مهر ۱۳۸۳
» شب قدر (۱) :: ٢۳ مهر ۱۳۸۳
» جشن خرمن - روز حافظ :: ٢٠ مهر ۱۳۸۳
» از عشق و عاشقی (۵) :: ۱٥ مهر ۱۳۸۳
» دیدار با برندگان نوبل :: ۱٢ مهر ۱۳۸۳
» از عشق و عاشقی (۴) :: ٩ مهر ۱۳۸۳
» شب مهتابی من :: ٦ مهر ۱۳۸۳
» از عشق و عاشقی (۳ ) :: ۳ مهر ۱۳۸۳
» کبوتر پر زد... :: ۳۱ شهریور ۱۳۸۳
» زیارت آبشار بزرگ :: ٢٩ شهریور ۱۳۸۳
» از عشق و عاشقی (2) :: ٢٧ شهریور ۱۳۸۳
» هجرت سوم :: ٢٦ شهریور ۱۳۸۳
» از عشق و عاشقی (1) :: ٢۳ شهریور ۱۳۸۳
» خداحافظ ایران! :: ٢٠ شهریور ۱۳۸۳
» دیشب ایران برد :: ۱٩ شهریور ۱۳۸۳
» محرم دل :: ۱٦ شهریور ۱۳۸۳
» زیارت دریا و جنگل :: ۱٤ شهریور ۱۳۸۳
» پایان گاو خشمگین :: ۱٢ شهریور ۱۳۸۳
» ضربه نهایی :: ۳۱ امرداد ۱۳۸۳
» چهارهزار کیلومتر در یک هفته :: ۱٧ امرداد ۱۳۸۳
» با ماه و خورشید :: ۱۱ امرداد ۱۳۸۳
» ۱۱ امرداد ۱۳۸۳ :: ۱۱ امرداد ۱۳۸۳
» میهمان مامان :: ٧ امرداد ۱۳۸۳
» داستانهای ناتمام :: ۱ امرداد ۱۳۸۳
» استقبالی ناخودآگاه :: ٢۸ تیر ۱۳۸۳
» نبوده‌ای که ببینی :: ٢٠ تیر ۱۳۸۳
» مرد ... :: ۱۳ تیر ۱۳۸۳
» سماجت :: ٧ تیر ۱۳۸۳
» خداحافظ اهواز ! :: ٢ تیر ۱۳۸۳
» کسی که کلیدها را در دست دارد :: ٢٦ خرداد ۱۳۸۳
» يک داستان جديد :: ٢٥ خرداد ۱۳۸۳
» ۱٩ خرداد ۱۳۸۳ :: ۱٩ خرداد ۱۳۸۳
» گلفروشی :: ۱٦ خرداد ۱۳۸۳
» عصر دلتنگی :: ۱۳ خرداد ۱۳۸۳
» روزهای آخر :: ۱٠ خرداد ۱۳۸۳
» برای جوینده جواب :: ۳ خرداد ۱۳۸۳
» فرصتی تا من ببارم :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
» مرد و زن :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
» مارمولک... گل آقا... مدینه :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳
» عظمت روح :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
» تو را پرسیدم از انگور ... :: ٦ اردیبهشت ۱۳۸۳
» آنچنان :: ٢٩ فروردین ۱۳۸۳
» خیابان یانگ :: ۱٦ فروردین ۱۳۸۳
» تار و دوتار و سه‌تار :: ۱٢ فروردین ۱۳۸۳
» یار با ماست :: ۱٠ فروردین ۱۳۸۳
» در نبرد عشق و درس :: ۸ فروردین ۱۳۸۳
» نور :: ٥ فروردین ۱۳۸۳
» یاد یار مهربان :: ٤ فروردین ۱۳۸۳
» هری پاتر :: ۳ فروردین ۱۳۸۳
» سال کهنه - سال نو :: ۱ فروردین ۱۳۸۳
» جامی از آشفتگی :: ٢٥ اسفند ۱۳۸٢
» هزار سالگی پیرمرد :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٢
» شمارش معکوس :: ٢٠ اسفند ۱۳۸٢
» سدی از بال ملایک :: ۱٠ اسفند ۱۳۸٢
» دامن خیمه به بالا بزن :: ٥ اسفند ۱۳۸٢
» ستاره قطبی :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٢
» زنبق دره :: ٢٦ بهمن ۱۳۸٢
» ترم جدید :: ٢٥ بهمن ۱۳۸٢
» مشت :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٢
» آش دهن سوزی نبود :: ٩ بهمن ۱۳۸٢
» راه :: ٧ بهمن ۱۳۸٢
» امتحانها تمام شدند :: ٢٧ دی ۱۳۸٢
» سوغات اصفهان (2) :: ٢٤ دی ۱۳۸٢
» سوغات اصفهان (1) :: ٢٠ دی ۱۳۸٢
» لرزش زمین دل تو را شکست :: ۸ دی ۱۳۸٢
» تسبیح رعد یکساله شد :: ٧ دی ۱۳۸٢
» بهار باشم یا سنگ؟ :: ٢ دی ۱۳۸٢
» سفر کن :: ٢ دی ۱۳۸٢
» از تو می‌خواهم بگویم تا ابد :: ٢۳ آبان ۱۳۸٢
» در بیابان بلا :: ٢۳ آبان ۱۳۸٢
» غرور :: ٦ مهر ۱۳۸٢
» برایم شمع روشن کن :: ٢٧ امرداد ۱۳۸٢
» پرنده مرد! :: ۱٩ امرداد ۱۳۸٢
» داد می‌زنم که عاشقم :: ۳۱ تیر ۱۳۸٢
» شبیه ابراهیم :: ۱۸ تیر ۱۳۸٢
» در شبی که ماه نیست :: ٢٩ خرداد ۱۳۸٢
» ستاره ها که بخندند :: ٢٠ خرداد ۱۳۸٢
» زیر بارانها دویدنها :: ۱٠ خرداد ۱۳۸٢
» مراسم شب شعر عاشورا :: ٦ اردیبهشت ۱۳۸٢
» در اول راه عشق :: ۳٠ فروردین ۱۳۸٢
» سال نو مبارک - یک شعر سخت :: ٢٤ فروردین ۱۳۸٢
» یک لحظه اگر :: ۱٢ بهمن ۱۳۸۱
» پرنده ای تنها :: ٧ بهمن ۱۳۸۱
» آخرین روز اقامت من در تهران :: ۳ بهمن ۱۳۸۱
» باغ و برگي بفرست :: ٢ بهمن ۱۳۸۱
» ماه ارديبهشتي :: ٢ بهمن ۱۳۸۱
» امتحان دکترا :: ٢٩ دی ۱۳۸۱
» شهر من کجاست؟ :: ٢۸ دی ۱۳۸۱
» دوبیتی :: ٢٦ دی ۱۳۸۱
» کلام اول :: ٢٥ دی ۱۳۸۱